Wyszukiwarka
Komunikat!

Nowa wersja sklepu!

Prosimy o uwagi, opinie.

Regulamin

 

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub zwane RODO) informujemy:

 

  • Zależy nam na zachowaniu Pani/Pana prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, przysługujących praw w związku z RODO, a jednocześnie chcemy dostarczać Pani/Panu jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

  • SNOW ART  dysponuje zbiorem firmowych adresów e-mail zawierającym Państwa adres e-mail.

 

  • Administratorem Pani/Pana danych, znajdujących się w naszym zbiorze adresów e-mail pochodzących zasadniczo ze źródeł ogólnodostępnych, jest firma SNOW ART Monika Gajzler. z siedzibą w Warszawie, przy al. Solidarności 104/46.
  • Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w celach marketingowych. Dane podlegają profilowaniu celem przedstawienia Pani/Panu najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, możliwe będzie zlecanie naszym partnerom realizowania wysyłki naszych informacji reklamowych o nowościach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług SNOW ART, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia pisemnego żądania o usunięcie ze zbioru adresów e-mail lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, a także do udzielenia zgody lub jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

 

I. DANE SPRZEDAWCY


1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma SNOW ART Monika Gajzler z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 104/46, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta M.St. Warszawy pod numerem 487856, nr NIP 521-105-99-49, nr Regon 141821740.

 

2. Dane teleadresowe SNOW ART:
  • adres: 01-016 Warszawa al. Solidarności 104/46
  • tel: +48 505 00 77 00
  • email: firma@snowart.pl

 

3. Sklep działa pod adresem domeny: snowart.pl

 

4. Nr rachunku bankowego BOŚ II O/Warszawa 93 1540 1157 2115 6680 9890 0001

 

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I ICH REALIZACJA


1. Zakupy w Sklepie Internetowym SNOW ART mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zwane dalej Zamawiającym lub Klientem.

 

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel Sklepu,  firma SNOW ART Monika Gajzler, zwana dalej SNOW ART lub sklep.

 

3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez SNOW ART na stronie www.snowart.pl w chwili składania zamówienia. SNOW ART zobowiązany jest dostarczać produkty wolne od wad.

 

4. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma jedynie charakter informacyjny.

 

5. Wszystkie ceny podane w sklepie są w polskich złotych, a cena podana na formularzu zamówienia jest wiążąca z chwilą złożenia zamówienia. Podane w sklepie ceny są cenami brutto i obejmują w przypadku każdego produktu 23% VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

 

6. SNOW ART zastrzega sobie prawo do wprowadzania czy też wycofania dowolnego produktu ze sklepu oraz prowadzenia akcji promocyjnych w dowolnym czasie jak również zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

 

7. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Formularza Internetowego Zamówienia lub e-mailem. W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można złożyć telefonicznie. SNOW ART nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Zamawiający poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz usługę umożliwiającą porozumiewanie się na odległość.

 

8. Zamówienia w sklepie internetowym SNOW ART są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu SNOW ART obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

9. Aby zamówienie mogło być zrealizowane w zamówieniu należy bezwzględnie podać nazwę i ilość produktu, nazwę Zamawiającego, adres dostawy oraz numer telefonu wraz z imieniem i nazwiskiem osoby z którą można kontaktować się w sprawie autoryzacji zamówienia.  SNOW ART będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

 

10. Zamówienie możne zostać złożone:
   a. Za pośrednictwem Formularza Internetowego Zamówienia: po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Formularza  Internetowego Zamówienia klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą wykonanie zamówienia na adres e-mail, który podał w Formularzu Internetowym.  Wiadomość nie jest generowana automatycznie.
   b. Za pośrednictwem e-maila: e-mail z zamówieniem należy wysłać na adres firma@snowart.pl
   c. W ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia SNOW ART. wysyła do Zamawiającego wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie.

 

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

12. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
   a. w przypadku zamówienia realizowanego za pobraniem lub odbioru osobistego  - z chwilą przesłania wiadomości , o której mowa w pkt. 10c niniejszego Regulaminu,
   b. w przypadku przesyłki płatnej przelewem z chwilą wpływu środków na konto SNOW ART.

 

13. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy i płatności zamówionego towaru:
   a. odbiór osobisty w umówionym miejscu - niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru opłaconego przelewem jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
   b. dostawa za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej
   c. płatność gotówką przy odbiorze
   d. przedpłata przelewem na konto SNOW ART.

 

14. SNOW ART będzie dążył do wysłania zamówionego towaru w terminie 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia a w przypadku płatności przelewem od chwili wpływu środków na konto SNOW ART, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

 

15. Wraz z produktem Zamawiający otrzymuje fakturę VAT.  Zamawiający upoważnia SNOW ART do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

16. Dostawa towaru, jej czas i miejsce odbywa się w wybrany przez Zamawiającego i określony w zamówieniu sposób.  Zamawiający jest obciążany kosztami dostawy zależnymi od wyboru opcji przesyłki podczas składania zamówienia. Koszt przesyłki  może ulec  zmianie np. w przypadku błędnego wyboru wagi przesyłki lub przesyłki ponadgabarytowej. W przypadku zmiany kosztów dostawy Zamawiający zostanie o tym poinformowany przed wysyłką w celu ich akceptacji. Brak akceptacji zmienionych kosztów przesyłki jest równoznaczny z rezygnacji z zamówienia.

 

17. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas spedycji w obecności doręczyciela. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku towaru Zamawiający ma prawo żądać od doręczyciela spisania protokołu szkody. SNOW ART prosi o poinformowanie o zaistniałym fakcie mailowo lub telefonicznie.

 

18. Zamawiający może zrezygnować ze złożonego zamówienia lub wprowadzić do niego korekty informując o tym SNOW ART telefonicznie lub e-mailem wyłącznie przed dokonaniem wysyłki towaru.

 

19. SNOW ART zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy lub niemożności dokonania autoryzacji zamówienia może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

20. Zakupione i dostarczone towary są objęte półroczną gwarancją sklepu na podstawie dokumentu sprzedaży.

 


III. REKLAMACJE

 

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do SNOW ART Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

2. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru,  dzień powstania wady oraz żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy.  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. 

 

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez SNOW ART przesyłki z reklamowanym produktem.

 

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy lub  sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

 

VI. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY.


1. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane kontaktując się ze SNOW ART mailowo lub telefonicznie.

 

 2. Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży  w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia (lub ostatniej części zamówienia jeśli zamówienie było realizowane w częściach) bez podania przyczyn.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać pocztą lub mailem. SNOW ART potwierdzi  Zamawiającemu otrzymanie oświadczenia.

 

3. Zamawiający Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktów, ich cech czy funkcjonowania. 

 

4. Nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia SNOW ART zwróci Zamawiającemu Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Sposób zapłaty jest taki sam jaki wybrał Zamawiający składając zamówienie, chyba, że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.  SNOW ART może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

5. Jeżeli Zmawiający Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób zwrotu przesyłki oferowany przez Sklep  SNOW ART , SNOW ART nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

 

6. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której m.in. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 

7. Towar zwracany w ramach ustawowego prawa do odstąpienia powinien być odesłany na adres SNOW ART 01-016 Warszawa al. Solidarności 104/46.

 

 

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu Regulamin Sklepu Internetowego SNOW ART i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

 

2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

3. SNOW ART zapewnia, że dane przekazane przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z realizacją.

 

4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – SNOW ART.

 

5. Na stronie www.nowart.pl stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Narzędzie po stronie klienta przechowuje informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyświetlana jest strona. Te informacje przechowywane są w ciasteczku (cookies) o nazwie “sLanguage” i wyłączenie go spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach jeśli jest przetłumaczona na kilka języków.
Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.
 Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk “zapamiętaj koszyk” to utworzy się ciasteczko (cookies) o nazwie sCustomerpl, które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia.
Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.

 

6. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres firma@snowart.pl

 

7. SNOW ART jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu.

 

8. SNOW ART zastrzega sobie prawo do:
   a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
   b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego SNOW ART,
   c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego SNOW ART

 

9. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.